Lesrooster

Pdf Cursusrooster Najaar sept t/m dec 2024


CURSUS 23 SEPTEMBER T/M  19 DECEMBER 2024  

*CURSUSINFORMATIE
De cursus bestaat uit 12 lessen. De eerste lessen zijn: ma 23, woe 25 en do 26 september 2024.
Herfstvakantie: Er zijn geen lessen op: ma 28, woe 30, do 31 oktober.
De laatste lessen van deze cursus zijn op ma 16, woe 18 en do 19 december.
N.B. Er zijn mogelijkheden om gemiste lessen in te halen, echter alleen binnen en van de lopende cursus. (Graag eerst met ons overleggen of er plek is, soms zijn de groepen vol)

*CURSUSROOSTER

Maandag   
Midden 2                                                19.30 – 20.30 uur                                                                 
Gevorderd/Vergevorderd                        20.45 – 21.45 uur                             

Woensdag
Beginners 2/Midden 1                            19.00 - 20.00 uur
X-Vergevorderd                                      20.00 - 21.00 uur  VOL
Practica PI                                              21.00 - 23.00 uur (oefensalon voor alle niveaus)           

 Donderdag
Beginners 1                                            19.30 - 20.30 uur                                                                 
Gevorderd                                              20.45 - 21.45 uur       

Niveau bepaling in overleg met de docenten.
In verband met optredens en onvoorziene omstandigheden kunnen lessen worden verschoven.  
    

ADRES: 
Ocho de Mayo
Hoekstraat 42
9712 AP  Groningen

DANSPARTNER:
Schrijf je bij voorkeur in met een danspartner. 

INHALEN VAN GEMISTE LESSEN:
Je kunt gemiste lessen inhalen, maar binnen de lopende cursus op een ander tijdstip, graag eerst reserveren.
Inhalen in lessen die VOL zijn is helaas niet altijd mogelijk, overleg even met ons of er plek is.
Alleen in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte kunnen we overleggen om de gemiste lessen in een volgende
cursus af te nemen.

TARIEVEN EN INSCHRIJVEN